To cite package 'DescTools' in publications use:

Andri Signorell et mult. al. (2019). DescTools: Tools for descriptive statistics. R package version 0.99.28.

Corresponding BibTeX entry:

 @Manual{,
  title = {DescTools: Tools for Descriptive Statistics},
  author = {Andri Signorell et mult. al.},
  year = {2019},
  note = {R package version 0.99.28},
  url = {https://cran.r-project.org/package=DescTools},
 }